Region ===> Historie 1962 - 2000

 

 

ST Karlovarsko 1962 1969            ST Karlovarsko 1970 1979            ST Karlovarsko 1980 1989            ST Karlovarsko 1990 1999

 

 

Velké poděkování patří Pavlovi Haluškovi (Slavoj Kynšperk) za poskytnutí 

 

všech informací a hlavně za čas a ochotu při zpracování těchto materiálů !!!